Fijn stof

WAT IS FIJN STOF?

 

Fijn stof zijn stofdeeltjes met een doorsnede van minder dan 1/100 millimeter, van nature aanwezig dan wel geproduceerd door de mens. Het is een vorm van luchtvervuiling.

 

Bij het indelen van fijn stof in soorten wordt er onderscheid gemaakt in grootte van de deeltjes:

  • PM10: deeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 10 micrometer;
  • PM2,5: deeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 2,5 micrometer;
  • PM0,1: deeltjes kleiner dan 0,1 micrometer (ultra-fijn stof).

 

Er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen primair en secundair stof; primair stof komt rechtstreeks in de lucht terecht, terwijl secundair stof ontstaat door reacties zoals verbranding. Tekening: http://www.vmm.be

Wat doet fijn stof met onze gezondheid?

De zwevende stofdeeltjes komen in onze longen terecht, daar treedt schade op waardoor zuurstofopname bemoeilijkt wordt. Het meest schadelijke stof voor onze gezondheid is PM2,5 (veroorzaakt door verbranding van bv. hout, tabak) dit stof komt het diepst in onze longen. Sommigen zijn gevoeliger voor fijn stof dan anderen, kwetsbare groepen zijn ouderen en personen met hart-, vaat- en longziekten.

Oorzaken van fijn stof

De concentratie fijn stof binnenshuis is deels afhankelijk van de buitenlucht, maar ook deels van bepaalde bronnen binnenshuis (meer info: Departement LNE).

 

  • open haard en verwarmingstoestellen
  • roken in huis
  • tapijten en gordijnen
  • stofzuigen
  • bereiden van eten
  • kledij (in mindere mate)

 

Als u fijn stof in huis wilt aanpakken is het gebruik van een luchtreiniger alleen niet voldoende om een goede luchtkwaliteit te verzekeren en zal u ook de de binnenhuisbronnen moeten beperken of aanpakken waar mogelijk.

 

 

Luchtreinigers

 

Sommige luchtreinigers zijn effectief maar de meeste “tafelmodellen” zijn veel minder werkzaam. Uit studies bleek dat de effectiviteit van draagbare luchtreinigers over het algemeen laag is (meer info: US Environmental Protection Agency).

 

De klassieke luchtreinigers werken op dure HEPA-filtercassettes die regelmatig vervangen moeten worden en zijn een lopende rekening. Er bestaan ook geïntegreerde luchtreinigers (in centrale verwarming of airco), deze vragen een grotere investering, maar ook hier zijn geen filters weg te denken, mechanisch of elektrostatisch geladen. Bij die laatste blijkt uit studies dat ze zelf ultrafijn stof kunnen produceren!

Copyright @ 2017 - Alle rechten voorbehouden

Gezondelucht.be is een onderdeel van Phenix Belgium

Email: info@phenix-belgium.be

Website: www.phenix-belgium.be

Phenix Belgium

 

Marketing:                           09 320 00 93

Administratie:                     09 320 00 93

Fax:                                       09 320 00 93